Om opplæringen

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

I trafikalt grunnkurs får du blant annet lære om det å være menneske i trafikken, og litt om trafikkopplæringen, førerrollen og trafikksystemet. Førstehjelp og mørkekjøring inngår i det trafikale grunnkurset.

Førstehjelpskurset tar for seg hvordan du skal opptre dersom du kommer først til et ulykkessted. Kurset inneholder teori og praktiske øvelser.

Mørkekjøringsdemonstrasjonen handler om det å være trafikant i mørket. Undervisningen skjer på kveldstid og kombinerer teori og demonstrasjon i skolebil.

Les mer

Trinn 2: Teknisk kompetanse

Her skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Økonomisk og miljøvennlig kjøring inngår i trinnet og skal implementeres gjennom forståelse av teknisk bruk av kjøretøyet.

Du skal få kunnskap om kjøretøyet og bilføreransvaret, grunnleggende kunnskap om mennesket og veien, samt kunne ivareta førers ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

Denne kunnskapen skal bidra til at du lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse. Som avslutning på trinn 2 gjennomføres en obligatorisk trinnvurderingstime.

Les mer

Trinn 3: Trafikal kompetanse

Du skal beherske kjøring i variert trafikk samt ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen. Ved avslutning av trinnet skal du ha ferdigheter nær nivået hvor du kan kjøre selvstendig.

Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B. Trinnet avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.

Les mer

Trinn 4: Risikoforståelse

Målet for trinnet er rettet mot din risikoforståelse og selvinnsikt. Det fjerde og siste trinnet i opplæringa kalles sikkerhetskurs på veg, og er delt inn i fire deler.

Del 1 omhandler bilkjøringens risiko, del 2 er kjøring i landeveismiljø, del 3 er planlegging og kjøring i variert miljø og del 4 er refleksjon og oppsummering av kurset som helhet. Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B.

Les mer