Trinn 2

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av den trafikale opplæringen som kommer på trinn 3.

Tekniske ferdigheter

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke bilen og oppdage mangler ved bilen.

Økonomisk og miljøvennlig kjøring inngår i trinnet og skal implementeres gjennom forståelse av teknisk bruk av kjøretøyet.

Kunnskap

Eleven skal få kunnskap om kjøretøyet og bilføreransvaret. Grunnleggende kunnskap om mennesket og veien samt kunne ivareta førers ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet. Denne kunnskapen skal bidra til at eleven lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse.