Trinn 3

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av den avsluttende opplæringen på trinn 4.

Mål for trinnet

Eleven skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikken.

Målet på trinn 3 er nådd når eleven er klar til å:

  • Utvikle vilje til å ta ansvar
  • Til å ta forholdsregler
  • Til å samarbeide i trafikken

Innhold

Mot slutten av trinn 3 gjennomføres sikkerhetskurs på bane, mer kjent som glattkjøring, og en avsluttende trinnvurdering. Dette er obligatoriske aktiviteter.

Hovedmålet med sikkerhetskurs på bane er å gi elevene opplevelser som skaper økt respekt for kjøring på glatt føre, og at de skal bli i stand til å velge kjøremåte som reduserer risikoen for møte- og utforkjøringsulykker.