Trafikalt grunnkurs

Litt om kurset

Personer som skal erverve førerett, skal i opplæringstrinn 1 gjennomføre trafikalt grunnkurs. Personene må ha fylt 15 år før grunnkurset kan påbegynnes. Trafikalt grunnkurs i det offentlige skoleverk kan også gjennomføres av elever i 10.klassetrinn, selv om elevene ikke har fylt 15 år.

Kurset er på 17 undervisningstimer; Det skal være 4 timer førstehjelp, hvorav 1 time brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke. Det skal være minimum 3 timer om kjøring i mørket.

Øvrig undervisning skal være 10 timer og fordeles over minst 3 dager.

Tema i kurset

  1. Trafikkopplæringen
  2. Grunnleggende forståelse for trafikk
  3. Mennesket i trafikken
  4. Øvelseskjøring og kjøreerfaring
  5. Førstehjelp
  6. Mørkekjøring