Trinn 4

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kunne kjøre bil i samsvar med hovedmålet for trafikkopplæringen. Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Om trinnet

På trinn 4 (sikkerhetskurs på veg) vil det rettes fokus mot elevens risikoforståelse, trafikksystemet og samarbeid med andre trafikanter. Det vil også legges vekt på elevens erfaringer, selvinnsikt og egen kjørekompetanse, som utvikles gjennom mengdetrening ved trafikkskolen eller privat øvelseskjøring. Til slutt vil erfaringer og opplevelser utveksles med medelever.

Innhold

Sikkerhetskurs på vei innbefatter både risikoteori og praktisk øving. I tillegg til innledende og avsluttende risikoundervisning skal elevene gjennom to lengre kjøreturer. Den ene er 5 timer praktisk øving i landeveiskjøring. Den andre er 4 timer undervisning i planlegging og kjøring i variert miljø.